Το εργο

”Οποιοσδήποτε σε αυτήν τη χώρα θα έπρεπε να μάθει προγραμματισμό, καθώς σου μαθαίνει πώς να σκέφτεσαι”. – Steve Jobs

Λαμβάνοντας υπόψιν τις δύο πιο βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, τις γνώσεις σε θέματα προγραμματισμού και μικροελεγκτών, ακόμα και οι νέοι που δεν δραστηριοποιούνται στον τεχνολογικό κλάδο θα έπρεπε να αποκτούν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού.

Οι βασικές γνώσεις προγραμματισμού είναι μία δεξιότητα απαραίτητη για κάθε πεδίο στη σημερινή εποχή, από τις κοινωνικές επιστήμες μέχρι τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας γκάμας δεξιοτήτων με εφαρμογή στην πραγματική ζωή, όπως η κριτική σκέψη, η ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και η λογική, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη σημερινή αγορά εργασίας.

Το έργο CodER (2022-2024), ”Escape Rooms για την εκμάθηση προγραμματισμού και microcontorollers” προτίθεται να κάνει αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος του· να αναπτύξει escape rooms με ενσωματωμένες προκλήσεις προγραμματισμού, ως μία καινοτόμο μεθοδολογία για την αύξηση του κινήτρου των νέων σε σχέση με την εκμάθηση βασικών αρχών προγραμματισμού.

Για να το πετύχει αυτό, το έργο CodER θα αναπτύξει τις ακόλουθες πηγές:

i) Μία ψηφιακή πλατφόρμα μαθημάτων για βασικές γνώσεις προγραμματισμού και microcontrollers

ii) Έναν μεθοδολογικό και εκπαιδευτικό οδηγό για τη χρήση των Escape Rooms ως εκπαιδευτικά εργαλεία

iii) Ένα εγχειρίδιο με σενάρια Escape Rooms, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν γρίφους προγραμματισμού και microcontrollers

iv) Μία πλατφόρμα Δημιουργίας Ψηφιακών Escape Rooms, που θα δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού και χρήσης εξατομικευμένων Escape Rooms