O projektu

“Svi u ovoj zemlji bi trebali naučiti kako programirati računalo jer vas on uči kako razmišljati.” – Steve Jobs

Imajući na umu dvije od najvažnijeih vještina 21. stoljeća, programiranje i mikrokontrolere, mladi ljudi bi trebali moći steći osnovne vještine kodiranja i ako nisu nužno u tehnološkom području.

Osnovo znanje o programiranju je vještina potrebna u svakom području današnjice, od društvenih znanosti do poslovanja i poduzetništva. Ono također pomaže razvijanju čitavog niza primjenjivih vještina u svakodnevnom životu, poput kritičkog mišljenja, analize problema, rješavanja problema i logike – a koji su esencijalni za današnje tržište rada.

CodER (2022-2024), “Escape Rooms for Coding and Microcontrollers” ili “Sobe za bijeg za kodiranje i mikrokontrolere” projekt nastoji ono što mu samo ime govori: razviti edukativne sobe za bijeg sastavljene od programerskih izazova kao inovativna metoda kojom se povećava motivacija mladih ljudi da nauče kako kodirati.

Da bismo to postigli CodER će ponuditi sljedeće besplatne resurse:

i) Uvodni modul o osnovama kodiranja i mikrokontrolera

ii) Metodološki i pedagoški vodič o upotrebi soba za bijeg kao obrazovnog alata

iii) Priručnik sa scenarijima soba za bijeg, uključujući izazove programiranja i mikrokontrolera

iv) Generator sobe za bijeg s mogućnošću dizajniranja i korištenja vlastitih modificiranih soba za bijeg